LMNA arodorganizācijas

image_pdfimage_print

Virsmežniecības

Austrumlatgales VM
Arodorganizācijas vadītājs:
Aigars Spalviņš
e-pasts: aigars.spalvins@austrumlatgale.vmd.gov.lv
Centrālvidzemes VM
Arodorganizācijas vadītājs:
Mārīte Gulbe
e-pasts: stimban@inbox.lv
Dienvidkurzemes VM
Arodorganizācija vadītājs:
Jānis Vizulis
e-pasts: janis.vizulis@zemgale.vmd.gov.lv
Dienvidlatgales VM
Arodorganizācijas vadītājs:
Aivars Skrinda
e-pasts: aivars.skrinda@dienvidlatgale.vmd.gov.lv
Rīgas reģionālā VM
Arodorganizācijas kontaktpersona:
Velga Senkovska
e-pasts: velguks@inbox.lv
Sēlijas VM
Arodorganizācijas vadītājs:
Pāvels Maculevičs
e-pasts: pavels.maculevics@selija.vmd.gov.lv
Zemgales VM
Arodorganizācijas kontaktpersona:
Jānis Vizulis
e-pasts: janis.vizulis@zemgale.vmd.gov.lv
Ziemeļaustrumu VM
Arodorganizācijas kontaktpersona:
e-pasts: lmnasim@lmna.lv
Ziemeļkurzemes VM
Arodorganizācijas vadītājs:
e-pasts: lmnasim@lmna.lv
Ziemeļvidzemes VM
Arodorganizācijas vadītājs:
Austra Strumpe
e-pasts: austrastrumpe@inbox.lv

Kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumi

SIA «KRONOSPAN Riga»
Arodorganizācija «Bolderāja»
Vadītājs:
Jānis Bārtuls
e-pasts: bolderaja@tvnet.lv
Arodapvienība Koncerna «Latvijas Finieris»
arodbiedrības Valdes loceklis – priekšsēdētāja
Kristīne Rapa
Tālr. 67067213
Mob. 29190366
e-pasts: kristine.rapa@finieris.lv
Rūpnīca «Furniers» GUP
Ilze Pastare
e-pasts: ilze.pastare@finieris.lv
RSEZ SIA Verems GUP
Dzidra Stivka
e-pasts: dzidra.stivka@finieris.lv
SIA Troja GUP
Aivars Kauliņš
e-pasts: aivars.kaulins@finieris.lv
Rūpnīca «Lignums» GUP
Līga Jermacāne
e-pasts: liga.jermacane@finieris.lv
Rūpnīca «Hapaks» GUP
Aleksejs Lasevičs
e-pasts: aleksejs.lasevics@finieris.lv
Iekārtu rūpnīca GUP
Natālija Lešenoka
e-pasts: natalija.lesenoka@finieris.lv
AS “Latvijas Finieris” Liepājas mežrūpniecības saimniecība GUP
Gunta Liepa

e-pasts: liepa_gunta@inbox.lv
A/S «Liepājas papīrs»
Arodorganizācijas vadītājs:
Uldis Roze
e-pasts: roze@liepajaspapirs.lv
SIA Piebalgas
Arodorganizācijas kontaktpersona:
Regīna Klincāne
Mob.26390203
Arodorganizācija «Vulkāns» GUP
Dina Šimpermane
e-pasts: denava@inbox.lv