Informatīvie materiāli

Arodbiedrību likums
Vienkārši par darba likumu
Darba likums ar komentāriem
Darba likums
Koplīgumi
Darba aizsardzības likums
Streika likums
Arodbiedrību ceļvedis dzimumu līdztiesībā
Sociālās drošības jautājumi, aktualitātes 2020. gadā
LBAS Vēstis
Arodbiedrību avīze
LBAS darbinieku avīze

esi_dross